Lura av dagen

Heia bloggen! I dag startet dagen veldig bra med at alle kom presis til frokost kl. 07:30, så ingen lagstraff i dag, jippi! Kl. 09 startet dagens første trening med sol og blå himmel, men steike så kaldt. Treningen bestod av oppvarming (selvfølgelig), pasning i firkant, teknikk med avslutning på lite mål, formasjon for de… Dagen är Sveriges största tidning på kristen grund. Läs senaste nyheterna, debatterna mm Bedragerska försöker lura kyrkor på pengar - Dagen: en tidning på kristen grund – nyheter, debatt, kultur En stor anledning till att jag startade detta projekt är för att jag tycker fenomenet med mikrosparande är så väldigt fascinerande. I grund och botten handlar det ju om att 'lura sig själv' till att spara mer. Det gör man genom att spara små belopp, många gånger, vilket gör att man inte märker av de Orkanen Laura har slagit till mot USA med en vindstyrka på 67 meter per sekund. Farhågor fanns om att den kunde bli värre än orkanen Katrina. Men den nedgraderades snabbt när den drog in ... Orkanen «Laura» er nå nedgradert fra en kategori fire, til en orkan i kategori tre. Orkanen nådde land i USA i natt, og har de siste dagene kostet over 20 mennesker livet i Karibia. Orkanen er ... Med en medkänsla som överskyler en myckenhet av brister. Kanske, när krisen väl är över, kan det visa sig att den inte varit helt av ondo? Att den på något sätt fört oss närmare Gud – och varandra? Och med hjälp av bön kanske kan vi lura Onkel Tumskruv och unge Malört på några trasiga relationer. Markering av Hva er viktig for deg dagen !♥️ Godt vi har allsidig personal her på Lura ☺ Vi fikk testa vårt nye musikk anlegg🎤🎶🎵til utendørs bruk ! Håper på en fin sommer og noen gode stunder i hagen🌞 Eller att extremisterna stängde av gator i en protest dagen efter. Att Laura lurade alla må vara en tillfällighet, men att alla lurar oss med alarmen är ingen tillfällighet! Christian H says: 2020/08/30 at 12:36 Jag ser här att vi har att göra med tre kategorier av undertecknare. Kategori 1 benämner jag klimatflumsforskare och de ... I løpet av dagen økte den i styrke til kategori 4. Natt til torsdag vipper den mellom kategori 4 og 5 – med vindkast opp mot 70 meter per sekund. Lura Turistheim utvider til å kunne levere 2000 middager til dagen. Kjøkkenet rives, det bankes og bæres på Lura Turistheim. Etterspørselen etter norsk tradisjonsmat er så stor at Lura Turistheim må utvide produksjonslokalene.

Kristendomens och islams syn på Jesus

2020.08.11 10:32 attfinnasanningen Kristendomens och islams syn på Jesus

Idag är det nästan enhälligt att man tror att islamsk tron och kristendom har samma ursprung eller som man kallar dom de tre Abrahamitiska religionerna Judendom, kristendom och islam. Det är snarare regel än undantag att denna bild förmedlas på våra svenska skolor och i andra sammanhang även av präster och imamer.
Denna bild är något som inte stämmer, bibelns två religioner tror på samma gud medan islam inte tror på samma gud utan är en helt annan religion och har ett annat ursprung. Något man märker när man jämför islams och kristendomens syn på Jesus som faktiskt är totalt annorlunda. Det räcker inte med att säga att man tror på Jesus. Något som egentligen har någon betydelse, utan om jag skapar mig en religion som säger sig tror på Jesus, men kopierar andra hedniska religioner och är med som dagens new age, är denna religion samma som kristendom, har den religion samma gud som i bibeln.
Utan det är något som är speciellt med Jesus och därmed viktig så pass att det är vad hela kristendomen egentligen handlar om. Nämligen att genom Jesus kunna få frälsning inget annat och det finns ingen annan väg enligt bibeln. Kristendomen har en totalt annorlunda syn på vem Jesus var och hans mål. Man kan i bibeln läsa om varför Jesus dog på korset och det var ett blodsoffer som gav oss människor möjligheten till frälsning samt att Jesus var guds son. Så Jesus var inte en vanlig profet som islam påstår utan kom som sitt uppdrag att ge oss frälsning genom den helige anden. Innan så hade man lagen via judendom men med Jesus kom tron genom anden. Tar man bort att Jesus dog på korset så tar du också bort orsaken till att Jesus kom i över huvud taget och då tar man även bort grunden för kristendomen. Så hur kan dessa två religioner var ifrån samma källa och tro på samma gud när islam är så i grunden antikristen som det går att bli.
Att verkligen få svar på detta är att jämföra bibeln och koran och läsa på vad muslimer och kristna verkligen tror och då ta reda på vad som är sant. Inte genom att lyssna och referera från källor som man inte vet dess ursprung eller agenda utan gå till källan bibeln och koranen. För det behövs inte mycket att satan ska kunna lura bort individer ifrån gud, utan 99,9% av texten kan vara sann men en liten förvanskning räcker för att skapa en lögn av sanningen.
Orsaken till att denna myt fortfarande finns och inte blivit neddebatterad och förklarad som falsk är
att många har lite kunskap om vad som står i bibeln och vad den lär ut. Ett misstag som även många kristna gör, vilket jag märkt när man lyssnar på kristna. Man har även dålig kunskap om islam och man ifrågasätter inte.
De två religionerna kristendom och islam tror på Jesus, men de två religionerna har två helt skilda syner på vem Jesus var. Enligt kristendomen var Jesus guds son och grunden för kristen tro. Medan i islam så är Mohammed den största profeten och Jesus näst största.
Vad muslimer anser om Jesus.
”Vi muslimer tror på Jesus och på alla Guds profeter, vilket är ett grundläggande troselement för islam. Således hyser vi stor aktning för Jesus (över honom vara Guds frid) och väntar på hans återkomst. Enligt Koranen korsfästes han inte utan upprestes istället till himlen. Vi anser att Jesus (över honom vare Guds frid) var en av Guds mest framträdande sändebud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jesu moder, Maria, var en ärbar och ädel kvinna och Koranen berättar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel”
Källa: https://islam.se/jesus
”Islam avvisar att Jesus (över honom vare Guds frid och välsignelser) är Guds son och betonar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast tillhöra Skaparen.”
Källa: https://islam.se/jesus
Koranen 4:157 och för deras ord: "Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!" Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.
Bibelns svar är tydlig på denna punkt.
Tron på Jesus och att han dog på korset för vår frälsning är basen för den kristna tron. Jesus gav människan en möjlighet till frälsning det är därför Jesus kom till människan.
Mark 1:1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.
John 20:31 Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
Denna vers beskriver på ett bra sätt varför Jesus kom.
1 John 4:15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud.
Uppenbarelseboken 22:18 För var och en som hör de profetiska ord som stå i denna bok betygar jag detta: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.
Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.
Vilket betyder att om någon förnekar att Jesus dog på korset och gav mänskligheten befrielsen och förlåtelse av våra synder och vägen till himlen. Så kommer också gud att ta ifrån människan förlåtelsen och slippa hamna i helvetet. Koranen gör många förvridningar av vad som stod i bibeln.
Men Kristendomens hela grund ligger i att Jesus kom till jorden för att frälsa och befria mänskligheten från det hedniska slaveriet. Det var därför som Jesus dog på korset som ett blodsoffer som så ofta står i bibeln att sådant behövs för att få något tillbaka. Att då påstå att dessa två religioner har samma ursprung håller inte för en ingående granskning.
När man läser hur muslimer tolkar vem Jesus var så anser man Kristendomen har fel, men samtidigt påstår man att islam och kristendomen hör ihop, samtidigt som man tydligt förnekar och förkastar det som står i bibeln. Det finns mellan islam och Kristendom likheter men det viktigaste som kristendomen lär ut, förnekar muslimerna.
En av orsakerna till att folk tror på att dessa tre religioner har samma ursprung utan att veta sanningen är att man hela tiden får höra att judendom, kristendom och islam har samma ursprung - Abraham. Många gånger av personer som bara säger och skriver vad andra tror. Men även individer som medvetet ljuger och bedrar folk för att sprida sin agenda och tro att alla religioner är lika. Vi kristna ska aldrig följa andra religioner utan hålla oss till kristendom utan att ändra eller importera andra läror för att de känns rätt. Men om de skiljer sig emot vad som står i bibeln så ska vi hålla oss borta ifrån det. En av dessa som vi ska undvika är islam.
Det kan tilläggas att finns en antikristlig doktrin som man kan läsa om i den gnostiska ”kyrkan” som även den avisar att Jesus dog på korset. Denna gnostiska kyrka har mer likheter med Sufism som är islamsk mystism.
Vi som är kristna måste ifrågasätta det som ofta sägs om kristendom och andra religioner. Det finns en agenda som vi ska motverka och det är att man ska slå ihop alla religioner till en. En religion som är samma som den hedniska som fanns i Sverige innan kristendom kom.
Gå inte på denna världs alla lögner utan sök sanningen genom att läsa källorna och inte lyssna på påståenden. För att man är många så har man inte rätt!
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.08.11 10:31 attfinnasanningen Kristendom – den mest missförstådda religionen

Har inte varit kristen i hela mitt liv utan det är ett intresse som har kommit under de senaste åren i mitt liv. Hade tills jag blev 40 år en väldigt negativ syn på kristna och kristna, något som jag har helt ändrat min inställning till. Efter att jag blivit intresserad av religion till en början mer de hedniska och senare även av kristendomen så har jag också insett hur lite vi förstår oss på religion framför allt kristendom. Många idag har en väldigt dålig kunskap om vad olika religioner och även äldre mytologier står för. Något som jag skulle vilja hävda, har idag förvandlats till ett hot emot vårt sätt att leva, vår frihet, vår demokrati, vår ekonomiska ställning, yttrandefrihet. För den gör att folk blir lätt förledda och skulle vilja kalla de för indoktrinerade när de tror på de lögner som dagens media och skolor och andra förmedlar. Det som man propagerar idag är new age, och allt annat icke kristet och man får folk att tro att de gör rätt och är goda. Men sanningen är att detta är mycket synisk agenda. Som istället kommer att leda till ett enormt lidande, ett lidande som vi idag börjar se tecken på.
Faktiskt så är det så att kristendom är den religion som är mest missförstådd och förföljd runt om i världen. Kristendomen är missförstod både av många troende och även av icke troende oavsett om de är av en annan religion eller ateister. Kristna möter en ökande förföljelse runt om i världen, även i de kristna länderna. Idag så förföljs de kristna utan att medier och politiker bryr sig så mycket utan detta är en förföljelse.
Många ser religion som något vidskepliga, okunniga och naiva läser om, en uppfattning som är så otroligt fel. Sanningen så är det att oavsett om man är troende eller icke troende så följer man en religion utan att veta om det.
Sedan hänger man upp sig på och tror att man naivt följer en bok som är två tusen år gammal, tror man det så visar man att man inte förstår vad bibeln handlar om. Utan det handlar om DIG och ditt väl, något som få förstår att bibeln handlar om att skydda OSS från de som orsakar allt lidande i denna värld. De tär inte gud som orsakar lidandet utan det är vi och de som följer satan som orsakar det. Lever vi utan en gud så kommer satan att ta över med allt lidande denne varelse kan skapa. Vänder vi oss ifrån gud så kommer gud att lämna oss också. Men det är något som vi kan vända på, genom att återvända till gud. Sanningen är att vi inte kommer att klara oss utan gud och vi kommer få ett bra liv. Ett exempel se hur vi i den kristna världen har det, sedan titta på den islamska som har diktaturer och auktoritärt samhälle.
Det jag har under senare åren insett är att kristendomen egentligen är annorlunda än den som ofta kyrkor praktiserar. Som kristen så behöver man inte vara med i en kyrka utan man kan om man faktiskt praktisera sin tro själv om man inte hittar en kyrka som praktiserar den riktiga kristendom och det händer ofta i de större kyrkorna. Inte heller som många frikyrkor som har faktiskt kört fel ett exempel är om någon blir sjuk i cancer eller någon annan sjukdom så ska man inte söka sjukvård och låta som man tror gud bestämma! Detta är helt fel och faktiskt väldigt antikristet. Eller hålla en undan ifrån nära och kära som en del frikyrkor och kulter gör.
Idag har svenskakyrkan har abdikerat från sitt ansvar att skydda svenska folket mot dessa ondskan som finns samt vägleda folk till sanningen och inte se det som ett vanligt jobb. Det känns jobbigt att se hur folk så lätt luras och låter sig bedras, att så få ifrågasätter saker och ting.
Problemet med kristna och är att de ofta läser bibeln utan att förstå dess budskap, något som jag märkt också inträffa när ateister och även personer som tror på en annan religion läser bibeln. De läser bibeln som vilken annan bok som helst och tror att det är allt. Bibeln har ett djupare budskap som inte är så lätt att förstå och sätta sig in i.
Istället ska man se bibeln tillsammans med församlingen som en vägledning och hjälp som kristen ett stöd och trygghet under gud. För som det står i bibeln så ska kyrkans medlemmar fungera som en kropp där varje medlem har en uppgift, så att alla känner sig delaktiga. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse, samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen- Sedan så ska församlingen också lyssna på de som förstår bibeln och som kan förmedla dess sanna budskap, det som en majoritet inte förstår eller tar till sig eller för den skulle ens söker. Samt framför allt säga vad man ska göra för att få räddning och uppmuntra medlemmar att komma till gud genom att be om förlåtelse för sina synder och dopet. Faktiskt så är alla som lever på denna jord säg 5 minuter ifrån himmelriket om ens det. Det behövs så lite, trotts det är det så få som går hela vägen.
Själv så är jag med i Svenska kyrkan men enbart för att jag hoppas att den ska återgå till att predika kristendom och inte dagens new age kristendom samt att jag vill se kyrkorna bevarade samt att de inte säljs till andra framför allt inte görs om till moskéer. Islam är en i högsta grad en anti kristlig religion som förnekar att Jesus dog på korset. Vilket är att förneka orsaken till Jesus kom till jorden.
Bibeln är inte nyckeln till himlen/paradiset som många tror eller bara säga att man tror på gud. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder, hjälper och varnar dig. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
En sak som är det absolut viktigaste i livet är att ha Jesus i sitt liv. Att man har den heliga anden i sitt liv eller nyckeln till himlen.
Mattheus 7:21 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mattheus 7:22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 23Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'
Mattheus 7:23 Problemet är att folk inte ser eller har kunskap på vad man ska undvika och hur man kan försvara sig mot denna religion. Varför man måste skydda sig och varför den är så skadlig för mänskligheten.
Så mitt råd är att man inte ska följa andra utan söka sanningen och inte låsa in sig och lyssna på vad andra säger utan söka den själv. Sök i bön och be gud om förlåtelse för vi har alla gjort onda saker mot andra. Stöld utan att man tänker på det eller betraktar et som stöld, pratat illa om någon, sårat någon. Men framför allt inte haft gud i sitt liv. Sök för din egen skull det finns ett liv efter detta, det finns en värld vi inte ser. Du kommer inte att ångra dig, jag lovar, det är det finaste som har hänt mig.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.06.12 00:48 mincoder #iksdagenval4 Milaw kampanjar i Östergötland

#iksdagenval4 Milaw kampanjar i Östergötland
Milaw bedriver en instensiv kampanjdag i Östergötland idag. Hon börjar i Mjölby, sedan rör sig vidare till Linköping och sist Norrköping. I Mjölby så har hon och partiet ställt upp sig vid galleria kvarnen och delar ut kaffe och mackor till de som ska börja arbeta i butikerna och de som gör lite shopping tidigt på morgonen. Då och då så ställs det frågor till Milaw, och andra kampanjarbetare, som dom raskt svarar på.
Först kommer en ung kvinna fram till Milaw och ställer en fråga.
Jag jobbar som föreskolelärare och tjänar 25 000, kommer ni höja min skatt?
Bra fråga! Det beror mycket på din situation, du kanske faktiskt får en sänkt skatt med en Socialdemokratisk regering vid rodret. Förväntar du dig ett stort arv?
Nej
Tjänar du en betydande mängd pengar på att sälja och köpa aktier?
Nej
Kör du en fossilbil till jobbet här i mjölby?
Nej, jag åker buss
Då kan jag säga att vi inte vill höja din skatt, vi vill faktiskt sänka din skatt. I vårt manifest så lägger vi fram välfärdsavdraget, som ett avdrag för de som jobbar inom offentlig sektor. Detta avdrag kommer ge dig mer pengar i fickan att kunna lägga använda för ditt eget bruk. Socialdemokraterna vill främst över den kommande mandatperioden höja skatten på kapital, som är internationellt sett låg, och sänka skatten på arbete. Det är inte rimligt att arvingar och börshajar betalar en lägre skatt än vårdbiträden och städare.
Näst så kommer en äldre dam fram till Milaw
Konservativ samlings partiledare sa att ni ljög om att högeralliansen vill försätta Sverige i en ekonomisk kris och att dom inte kommer genomföra politiken om det inte finns resurser för den. Är detta sant?
Först så måste jag påpeka att jag inte tror högern vill försätta Sverige i ekonomisk kris, däremot tror jag inte dom inser konsekvenserna av genomförandet av sin politik. Politiken dom har satt upp i sitt manifest kommer försätta Sverige i ekonomisk kris. Och då menar jag inte i nuläget, jag menar över huvudtaget. Det finns helt enkelt inte i något möjligt universum ett sätt att kombinera alla de saker som dom sätter ut som mål i sitt manifest. Det innebär att 1. dom genomför sin politik och försätter landet i ekonomisk kris, eller så ger dom upp på enormt stora delar av sitt manifest och försätter inte landet i politik. Och det finns inget sätt att veta vad exakt dom kommer prioritera bort och vad dom kommer faktiskt driva igenom. Vi Socialdemokrater vet vad vi vill och vet att vi kan genomföra allt det vi vill. Det är inte en fråga om ifall vi kan genomföra vår politik utan hur snabbt vi kan genomföra den. Att högern säger att dom inte kommer driva sin politik som en ursäkt för att den kommer försätta Sverige i ekonomisk kris köper inte Svenska folket. Särskillt i ett valmanifest ska man ha en politik som går att driva i verkligheten, inte orealistiska högerextrema önskelistor.
Efter det så kommer en man i 30-års åldern fram till Milaw.
DU! Min grabb blev rånad för några månader sedan. Vad gör ni egentligen mot kriminaliteten här i landet?! Men det får man väl inte fråga i detta jävligt präktiga PK samhälle!!!
Vad gör vi egentligen? Jo en hel del! Den senaste 2 mandatperioderna har vi gjort fyra stora reformer när det kommer till kriminalitet. Vi har dekriminaliserat droger, vi har lagt fram den stora skolreformen, den stora arbetsmarknadsreformen och trygghetspropositionen.
Först så vill jag prata om dekriminaliseringspropositionen. Med den så gör vi det enklare för polisen att ta ner kriminella gäng. Eftersom när missbrukare inte längre är rädda för att hamna i finkan när dom söker vård för sitt missbruk och berättat det dom vet om sina drogförsäljare till polisen. Det är kort och gott en reform för att hjälpa missbrukare så dom inte hamnar i en situation där dom är benägna att begå brott, och det är en reform för att hjälpa polisen kartlägga och bekämpa drogligor.
Vår arbetsmarknadsproposition har gjort det enklare för folk att få en trygg och fast anställning och komma in på arbetsmarknaden. Vilket gör så att vi undviker att individer vänder sig till kriminella gäng för att få ett arbete.
Vi har också genom den stora skolreformen. Det är en stor skolreform för att hjälpa alla elever klara sig bättre i skolan och bryta segregation. Med en minskad segregation och en mer kvalitativ skola så kommer som en naturlig konsekvens kriminaliteten minska.
I vår trygghetsreform så har vi också satt upp mål och medel för att anställa 10 000 extra poliser. Bland annat genom höjd lön och genom studieskuldsförlåtning. Över den kommande mandatperioden vill vi fortsätta med preventivt arbete. Vi måste se till att stoppa brott innan dom begås. Det tar formen av att till exempel utöka resurserna till socialtjänsten. Och säkerställa deras möjlighet att ingripa tidigt och preventivt för individer som riskerar att bli kriminella. Det handlar också om att säkerställa ungas möjlighet att skaffa ett jobb eller en meningsfull fritid.
Över den kommande mandatperioden så vill vi höja polislöner och utöka studieskuldsförlåtningsprogrammet för att säkerställa vårt mål av 10 000 extra poliser samt göra den utökade polisnivån mer långsiktig.
Vi vill också göra det enklare att avsluta ett liv av kriminalitet, så att folk inte blir inlåste i kriminalitet. I dagsläget är det svårt att sluta med gängkriminalitet när man väl börjat vilket leder till att gängen får mer kompetens och brott begås som skulle kunna ha undvikit om man hade gett individer möjlighet att hoppa av den kriminella banan.
Det är några av de saker vi vill göra i alla fall.
Jävla mjukisar, det är vad ni är!1!
Asså vad menar du med det? Vi jobbar båda med hårda och mjuka tag, inte bara ett eller det andra. Om vi inte arbetar preventivt så kommer kriminaliteten skjuta i höjden, och det kommer leda till att människor som skulle kunna ha haft ett bra liv hamnar på kriminalitetens väg. Men vi har ju satsat på till exempel fler poliser och vi vill till exempel skapa möjlighet till anonyma vittnessmål för att underlätta rättegångar i väldigt särskillda situationer.
Vi Socialdemokrater är pragmatiker, vi ser vad som fungerar och går på det. Vilket är varför vi är vänster, vilket är varför vi går både med mjuka och hårda tag.
Milaw åker vidare till Linköping, där hon och Allan Palmblad, Norrländska folkets främsta representant, ska hålla tal. Allan Palmblad går upp på scenen till applåder
Allan Palmblad håller tal på ett podie med en affisch. Affischen kommunicerar att Socialdemokraterna har byggt upp det Svenska folkhemmet förr, och efter Bildt och Reinfeldts sönderslagningar så kommer vi bygga upp det igen.
Tack, tack. Ni är allt för snälla, ni har ju inte ens hört vad jag ska säga än och redan känner jag mig precis som hemma.
Jag är här idag för att prata om varför ni bör rösta på Socialdemokraterna och även om ni mest troligen är här för att lyssna på statsministern så får ni nu också lyssna på vad vice statsministern och utrikesministern, också känd som mig själv, har att säga.
Sverige är ett bra land och har varit det länge. Det är inte av en slump det är så. Det är för att generationer av väljare har trott på socialdemokratin och gett oss förtroendet att bygga ett starkt land starkare. För det är så, oavsett vad man tycker om sossar eller vad man inte så är det i mångt och mycket vi som har lagt grunden för det starka samhället och vi är mer än redo att göra det igen.
Att rösta på en socialdemokrat som er riksdagsledamot innebär att ni får någon som kommer att representera er och som inte är mer än ett telefonsamtal eller mail bort, för vi tycker att det är otroligt viktigt att vara hela folkets representant och oavsett vad partiet på riks tycker eller inte tycker så ska ledamoten främst representera sina väljares intressen. Oavsett om vi hamnar i regering eller inte så kan ni lita på att er ledamot kommer att granska regeringen och se till att den sköter sig rätt. Och det här är viktigt. För det är inte alls säkert att detsamma gäller en borgerlig riksdagsledamot. Det har vi sett både under föregående mandatperiod, men även mandatperioden innan dess. Borgerligheten i dagens Sverige klarar inte av att ta ansvaret som krävs för att sitta i varken riksdag eller regering. Vill ni bli representerade, ja då är det folkliga alternativet ert ända val. Och låt er inte luras av partier som Folkpartiet som försöker skrämma i väljare att det här valet är ett val mellan "alla eller några få". För det är snarare tvärtom. Att rösta på Folkpartiet innebär att ni inte vet vad ni kommer få för styre. Vi kan iallafall lugnt säga att röstar ni på oss, och får vi förtroendet som helhet av folket, så kommer vi att fortsätta leda en folklig regering. Med folkpartiet vet man inte om man röstar på konservativa extremister, reformvänliga samhällsbyggare eller något helt annat. Låt inte er röst bli en röst för extremisterna i det konservativa blocket. Rösta folkligt.
Som Socialdemokrater tycker vi att arbetaren ska stå i fokus och vi jobbar ständigt för att lagstifta om förbättrade sociala skyddsnät och för att stärka arbetsrätten. Vi har också under senaste åren försökt stärka facken genom avdragen på fackavgiften som borgarna plockade bort under Alliansregeringen. Vi lovar inte guld och gröna skogar men vi lovar ordning och reda på torpet och till skillnad från högern bevisar vi gång på gång att vi är kapabla att också leverera det. Vill ni verkligen rösta på ett extremistiskt borgarpack som har visat sig fullkomligt odugliga att både regera och opponera? Skulle inte tro det va. En röst på socialdemokraterna är en röst för ett fortsatt stabilt samhällsbygge.
Men nu finns det inte så mycket mer att göra än att välkomna den riktiga stjärnan, anledningen till att ni alla egentligen är här, ingen mindre än rikets statsminister, den socialdemokratiska legendaren, första kvinnliga statsministern, the one and only, Milaw Gekos! En varm applåd för jämlikhetens förkämpe!
Allan applåderar med händerna och vänder sig mot sidan av scenen där en vinkande Milaw kommer gåendes upp på scenen till musiken av Dancing Queen. (Av någon anledning liknar hennes moves väldigt mycket en viss annan politiker)
https://preview.redd.it/qdgfyiyunc451.jpg?width=1280&format=pjpg&auto=webp&s=d90919ebdccb9f234cc2be75416ad5a76ee1f390
Milaw tar mikrofonen
Låt oss bara vara ärliga, det är inte mig ni är här för att se. Ni kom hit för att se Norrlands eldsjäl och nu så är ni besvikna att det är över, men men, jag ska försöka ge lite underhållning.
Kamrater!
Medlemmar av det Svenska folkhemmet!
Vår tid är kommen!
Vi har under det senaste året åstakommit en stor omvändning i Svensk politik, vi har bytt nationell doktrin. Från doktrinen av Bildt och Reinfeldt, där nedskärningar och oansvariga skattesänkningar var vårt nationella motto, till en doktrin där vi bygger upp det Svenska folkhemmet. Där vi investerar i det gemensamma och bryter ned ojämlikheten. Högern säger alltid att dom värnar folkhemmet, men vad är folkhemmet egentligen? Låt mig citera Per-Albin Hansson, som först började uppbyggnaden av det Svenska folkhemmet:
"Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade."
Kamrater, detta är folkhemmet, detta är visionen. Och det är det vi Socialdemokrater kämpar för. Vi skapade stöd för att hjälpa fattiga kommuner kunna finansiera sin välfärd, något som främst gynnade landsbygdskommuner? En reform som är stupt i folkhemstanken. Men kan ni tänka er "Folkhemspartierna" M och KS opponerade sig faktiskt! Hur rimmar det med "I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.". Jag tror vi vet svaret, det gör det inte.
Folkhemsmedlemmar, vi Socialdemokrater har över den senaste mandatperioden byggt Sverige starkare. Vi har är dom som har investerat i välfärden, det är vi som har satsat på de offentliga finanserna och det är vi som har investerat i skolan på allvar. Varje gång vi har tagit steg i vårt arbete så har högern trotsat oss. När vi satsa på skolan kritiserade dom oss för att satsa för mycket, när vi satsa på vården röstade högern nej, när vi gav alla tillgång till kollektivtrafik röstade högern nej. Varje stora välfärdsreform vi lägger fram går högern emot. Så, har dom någon som helst trovärdighet i välfärdsfrågor? Nej.
Det jag vill snabbt nämna är ekonomi. Jag har tjatat om det här många gångar förr och jag kommer tjata om det här igen för det ligger ändå till grunden för Svensk ekonomi. Vill man bygga upp välfärden så måste man kunna finansiera den. Man kan antingen höja skatten och öka välfärden, eller minska skatten och konsekvent minska välfärden. Högern verkar inte förstå detta. Alltid med hänvisning till lafferkurvan. Men det högern inte förstår är att deras ideologi inte fungerar i praktiken. Alltid när den genomförs så misslyckas den. Den misslyckades med Bildt, den misslyckades med Reinfeldt, den misslyckades med Reagan och blir Grodan statsminister så kommer han misslyckas med den med. Så enkelt är det bara. Ett otroligt komplicerat system kan inte reduceras till en enda kurva.
Lite kort vill jag prata om FP. Vad bedriver dom för någon slags valrörelse, jag har hittat dessa valaffischer hela dagen:
FPs affisch där de hånar folket av Östra Sverige.
Vad egentligen säger den här valaffischen? Inget annat än att Östra Sverige behöver ett folkligt alternativ. Och det har dom visserligen rätt i, det folkliga blocket står redo här för att kämpa för Östra Sverige. Dom sa dessutom att denna affisch befäster FP i Östra Sverige. Men jag tycker folket av Östra Sverige förtjänar tydligare besked, besked som faktiskt innehåller konkret politik. Jag har kämpat för Östra Sverige i tre mandatperioder, och jag kommer fortsätta kämpa för Östra Sverige i tre mandatperioder till!
Vi kommer gå längre över den kommande mandatperioden, vi kommer fortsätta med dom stora reformerna! Reformerna för ett starkare, mer jämlikt samhälle! Det är vårt mål! Det är vår vision! Vi kommer att göra så att tandvården blir solidarisk och räknas in på högkostnadsskydded! Alla ska kunna få möjlighet till tandvård om dom behöver det! Det SKA inte vara en klassfråga! För oss Socialdemokrater är det en fråga om principer och pragmatik i en sådan vacker blandning!
Vi kommer att stärka facken! Vi kommer aldrig ge oss tills vi når 100% fackanslutning! Alla ska ha trygghet på jobbet, alla ska ha schyssta villkor och alla ska ha bra löner! Det är vad vi Socialdemokrater står för, det är vår vision, vårt mål. Vi har metoderna, och principerna för att nå dit! Vi Socialdemokrater kommer alltid att sträva mot ett mer perfekt samhälle!
Sveriges återhämtning har bara börjat, nu är det dags att fortsätta, låter återfallet inte hända! Linköping! Jag tror på er!
Publiken jublar i enthusiasm! "Nu kickar vi ut högern från Linköping!" hörs det ropas om från publiken. Och precis när Milaw slutat tala så projiceras Socialdemokraternas nästa valfilm på väggen. Publiken går i taket av enthusiasm. Socialdemokratiska rekrytörer går in i publiken och snappar upp eventuella voluntärer. Milaw däremot åker vidare till Norrköping, där hon börjar sätta upp affischer. Följd av media berättar hon om de olika affischernas betydelse.
https://preview.redd.it/3fdnkbq8wc451.png?width=3508&format=png&auto=webp&s=2505aa99e5796750741b80fcf13c3e7afe220fe8
Norrköping vet vikten av en bra kollektivtrafik, Norrköping har faktiskt Sveriges fjärde bästa kollektivtrafik. Vi Socialdemokrater vill få slut på onödig bilism. Därför vill vi investera stort i Sverige kollektivtrafik, bland annat i Norrköping. Vi kämpar för att alla ska kunna ta bussen, tåget, spårvagnen eller tunnelbanan till jobbet och dit dom vill i Sverige. Det är principiellt en frihetsfråga, friheten att röra på sig här i landet.
https://preview.redd.it/5qzsheetxc451.png?width=3508&format=png&auto=webp&s=c8c19b415e311330ff2694296af41571523efa98
Vi vill i denna affisch poängtera hur det är vi Socialdemokrater som faktiskt levererar statsfinanser som går ihop. Vi har gång på gång levererat överskott i Sveriges statsfinanser och vi kommer fortsätta med det. Vi kommer alltid se till att budgetar, dom ska gå ihop.
https://preview.redd.it/yd9txdpt0d451.jpg?width=413&format=pjpg&auto=webp&s=7a4976e439992758b5112c462adbf708d7c92a88
I denna affisch vill vi poängtera vikten av vår vårdpersonal. Dessa människor är hjältar, som räddar liv varje dag, och bör hyllas på liknande sätt. Vilket är varför Socialdemokraterna bedrivar verkstad. Vi har redan tagit steg för en arbetstidsförkortning inom vården, men vi vill gå längre. För personalen ska beröm och medalj, men också belönas på riktigt för deras stress och hårda slit.
submitted by mincoder to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.04.06 14:48 myholoic20 6 livsmedel for en perfekt kroppsbyggare perfekt middag

Ratt kost ar nyckeln till att halla en kropp i form. Du kan hjalpa dig sjalv i dina kraftovningar med dessa enkla och anpassningsbara recept som visar att de kan goras utan att spendera timmar i koket.
Att ata ratt satt ar viktigt om du vill fa muskelmassa och om du vill definiera. Det spelar ingen roll om en viktrutin ar perfekt eller inte for dig om du inte ater ratt eftersom du inte kommer att uppna nagot foreslaget mal. Det ar av denna anledning som vi kommer att forse dig med olika typer av maltider for en kroppsbyggare som ar nastan perfekt for att uppna dina mal.
Vi kommer ocksa att rekommendera vilka justeringar du maste gora i var och en av dina maltider enligt det mal du vill, vare sig det gar upp muskelmassa eller om det ocksa kan ga ner i vikt. Glom inte att dessa maltider ska kombineras med en komplett kroppsbyggande rutin som ocksa inkluderar vissa aeroba ovningar i mer eller mindre utstrackning beroende pa dina mal. I den har bloggen overvager vi inte att ata utan lampliga fysiska ovningar.
Dessa olika livsmedel har flera saker gemensamt, ar effektiva, ger rena naringsamnen och ar perfekta eftersom de hjalper dig att uppna mycket god muskelutveckling samtidigt som du branner fett och forbattrar din halsa.
Det ar val genomtankta maltider for kroppsbyggare, om du ar en person med ambitioner som inte ar sa pretentios med din kropp och du bara gar till gymmet for att passa, rekommenderar vi att du minskar portionsstorleken pa dina ratter lite.

6 livsmedel for en perfekt middag hos en kroppsbyggare-fysiker.

Nar du vill uppratthalla eller bygga en imponerande fysik passar tanken pa att spendera otaliga timmar i koket och vantar pa matlagning av varje maltid och mycket av de riktiga matberedningarna som inte ar praktiska alls.
Det ar av detta skal att for att hjalpa dig att detta inte ar ett problem, ger vi dig en lista over mycket enkla livsmedel sa att du inte gar over din kost eftersom du sakert kommer att kunna forbereda det valdigt enkelt nar du vill. Vad mer, du kan till och med gora det i borjan av veckan och sedan genom att frysa forvara dem sa att du kan ha redo att ata det du ska ata och uppna dina mal pa dina muskler snabbare.
De sex maltider som vi kommer att utsatta dig nedan ar mycket snabba, prisvarda och i stort fylld med makronaringsamnen som din kropp behover for att mata sig sjalv genom en hel vecka med utmattande traningspass . En ytterligare fordel ar att dessa maltider ar effektiva i tid.
Varje maltid kan tillagas pa mindre an 25 minuter och kan anpassas for att komplettera din kost och dina mal. Du maste bara forbereda den, frysa den och tina den.
 1. Grillad kyckling med sparris.
Utan tvekan ar detta en av mina favoritratter. Det ar ett mycket enkelt satt att fa din dagliga dos av gronsaker och det ar latt att anpassa sa att du verkligen kan fa den perfekta maten for dig.
Du kan ga utanfor sasongen med dina favoritdelar och det basta ar att du kan spela lite genom att lagga till andra alternativ som ocksa ar sunda for dina muskler. Du kan ocksa ge den en ny twist i smaken genom att blanda olika kryddor.
 1. Vild uppsattning av svarta bonor med fyllda paprika.
Ata vilt ar en fantastisk proteinkalla som i allmanhet ar mycket mindre fett an notkott och ofta ar en battre kalla till jarn, zink och fettsyror som omega-3. For att laga kottet maste du blanda med lite svarta bonor och lite sas, sedan lagga det i en peppar och sedan baka dem. Detta ar en helt certifierad bodybuilding mix.
 1. Agg fyllda med fisk och yoghurt sas.
Lat dig inte luras av utseendet pa denna mat. Mellan agg, yoghurt och fisk kan du njuta av en kraftfull proteinkalla med explosiva resultat pa muskelns volym, eftersom deras proteinniva overstiger alla forvantningar. Du kan ata med frukost eller lunch, och jag garanterar att du kommer att kanna dig full och mattad, plus att du kommer att kanna enorm energi for att genomfora dina dagliga traningspass.
 1. Kryddiga laxspett med sota potatisar.
Om jag bara hade mojlighet att valja tre maltider om dagen och anda se spektakulara resultat, skulle jag valja frukost, lunch och mat efter traningen. Det sista du vill ha efter en otrolig traning ar att kanna dig mer dragen an du star upp. Anvand denna mat for att fylla dig med vitaminer B, E, jarn och antioxidanter, for att aterhamta din kropp, ersatta forlorade naringsamnen och hjalpa dig att bygga mager muskel och hjalpa dig att aterhamta dig efter traning.
 1. Spenat med helvete och lammbenkott.
Det ar dags att damma bort ditt muffinsbrod! Hall dig borta fran sockerhaltiga kolhydrater och anvand ditt cookie-ark for gott med denna enkla maltid som du kan forbereda dig nastan nar som helst. Du kan lagga till smak till denna maltid med valfria kryddor som olivpasta och nagra notter.
 1. Sallad med tahini (sesamfron), rakor och zucchini.
En av mina mottos: " Det finns ingen trakig mat nagonsin." Denna princip galler sarskilt sallader. Nar du forbereder din salladskylt, lagg forst en sallad pa en tallrik och tillsatt sedan nagra raa gronsaker och sarskilt farska.
Om du konsumerar det i ratt mangd, for att kunna njuta av en ganska tillfredsstallande matratt som kommer att fylla dig och forse din kropp med nodvandiga vitaminer saval som antioxidanter och enzymer for att hjalpa till med ratt matsmaltning som du maste ha, med hjartat och med din allmanna halsa.

Hur ska en perfekt middag vara?

Kombinationen av kolhydrater och magra proteiner i din konsumtion kommer att oka insulinnivaerna i blodet, att uppna ett idealt hormonellt satt att fa en god utveckling av dina muskler. Sotpotatis eller sotpotatis smalts langsamt och kycklingbrost som ar ett protein med lag fetthalt hjalper dig att kontrollera ditt kroppsfett.

Ingredienser till denna speciella middag:

? 230 gram kycklingbrost.
? En sotpotatis eller en sotpotatis.
? En kopp artor.
? En portion majs.
? En morot.
Denna maltid ger bara 600 kalorier fordelade i 69 gram protein, 60 gram kolhydrater och 7 gram fett.

Ett tips for att oka muskelmassan:

Du kan lagga till ett glas skummjolk och lite extra jungfruolja till kycklingen for att utveckla din intag av protein och viktiga fetter .

Ett tips for muskeldefinition:

Du kan ta bara en halv sotpotatis eller sotpotatis och ersatta gronsaksplattan med en annan platta men med grona bonor.
Vi rekommenderar ocksa att du laser. . . Hur manga dagar rekommenderas att ga pa gymmet for att fa muskelmassa?

Hur ska en perfekt frukost vara?

Agg ar den mest grundlaggande maten for en kroppsbyggare eftersom de innehaller ett latt smaltbart protein som underlattar utvecklingen av alla dina muskler. Vetespannmal kan ge dig de mest komplexa och energirika kolhydraterna. Bananer ar rika pa fruktos och kalium och tillater en okning av bildningen av leverglykogen och muskelglykogen.

Ingredienser till denna speciella frukost:

? Sex aggvita plus tva hela agg.
? En kopp vete spannmalskram.
? En hel banan.
Denna maltid ger dig bara 525 kalorier fordelade pa 38 gram protein, 59 gram kolhydrater och 15 gram fett.

Ett tips for att oka muskelmassan:

Du kan forbereda gradde vete i ett stort glas med skummjolk istallet for att koppla den till vatten. Tillsatt 12 gram protein, 16 gram kolhydrater och 1 gram fett.

Ett tips for muskeldefinition:

Du maste eliminera aggulan hos de tva angivna hela aggen och ersatta hela banan med jordgubbar, med detta vad du kommer att gora ar att skara cirka femtio kalorier ungefar.

Hur ska en perfekt maltid vara?

Det finns inget battre att oka utvecklingen av dina muskler an proteinet i kott. Detta innehaller kreatin, arginin, lysin och alla aminosyror som behovs for god muskelutveckling, de innehaller ocksa manga B-vitaminer och tillrackligt med jarn for att hjalpa dig att producera god energi.
📷
I sjalva verket ar att ata pasta inte synd i kroppsbyggande eftersom det kan ge dig en bra del kolhydrater och broccoli hjalper dig att kontrollera fett.

Ingredienser for detta specialmal:

? 250 gram magert kott.
? Tva koppar pasta.
? 3/4 av en kopp broccoli.
Denna maltid ger bara 700 kalorier fordelade i 60 gram protein, 83 gram kolhydrater och 13 gram fett.

Ett tips for att oka muskelmassan:

Du bor valja ett kott som inte ar for magert. Extra kalorier och fett sparar dig glykogen och protein.

Ett tips for muskeldefinition:

Ta bara en kopp pasta men dubbla alltid serveringen av broccoli eftersom det kommer att kontrollera kalorierna och det ar en irriterande kansla av hunger.
Vi rekommenderar ocksa att du laser. . . 5 recept av halsosamma och perfekta maltider for att stimulera din dag!

Hur ska en perfekt maltid fore traningen vara?

Vi bor borja med att saga er att detta maste goras en timme innan traningen paborjas. Till exempel nar keso-proteinet efter en timme blodomloppet nar det ar dags for traning.
En naturlig sylt kan ge dig socker som okar dina insulinnivaer for att minska nedbrytningen av musklerna. Pa liknande satt kommer ragbrod att forhindra minskningen av blodsocker som genereras genom att begransa konsumtionen av socker.

Ingredienser till denna maltid fore traning:

? En kopp avfettad keso.
? Fyra ragskalar plus tva matskedar druvsylt.
Denna maltid ger dig bara 532 kalorier fordelade pa 35 gram protein, 89 gram kolhydrater och 4 gram fett.

Ett tips for att oka muskelmassan:

Du kan lagga till mer sylt till skydda mot svaghet till foljd av brist pa glykogen.

Ett tips for muskeldefinition:

Ta bara tva skivor ragbrod. Detta ar for dig att kontrollera forbrukningen av kolhydrater, men glom inte att sylt ar ren energi.

Hur ska en perfekt maltid efter traningen vara?

Denna mat bor baseras pa mat for aterhamtning och for god tillvaxt. Snabbsmaltande proteiner och kolhydrater aktiverar aterhamtningsprocessen.

Ingredienser for denna maltid efter traning:

? En vassleproteinskaka med tva matskedar blandade i vatten.
? En kopp ris med fyra matskedar russin.
Denna maltid ger endast 549 kalorier fordelade pa 45 gram protein. 91 gram kolhydrater och 2 gram fett.

Ett tips for att oka muskelmassan:

Du kan lagga till en halv kopp med ris.

Ett tips for muskeldefinition:

Ta bara en halv kopp ris med tva matskedar russin.

Hur ska ett perfekt mellanmal mellan maltiderna vara?

Mellanmal mellan maltiderna ar valdigt praktiska ger dig mojlighet att paskynda din amnesomsattning och skicka signaler till centrala nervsystemet for att slappa ratt mangd hormoner for att uppna de mal du vill ha. Den balanserade kombinationen av proteiner, kolhydrater och fetter ar idealisk for muskelutveckling och mer om du vill uppna muskelhypertrofi.
Ett alternativ med ganska intressanta resultat ar en kalkonsmorgas med foljande ingredienser:
? Tva skivor av fullkornsbrod (diet).
? Tva till tre skivor avfettad ost.
? Tre till fyra skivor av kalkonbrost.
? En touch av senap och latt majonnas.
Denna maltid ger dig bara 316 kalorier fordelade pa 36 gram protein, 34 gram kolhydrater och 4 gram fett.

Ett tips for att oka muskelmassan:

Om du har en snabb amnesomsattning kan du lagga till ett glas skumma eller fettfri mjolk och en bit frukt som du gillar mest.
submitted by myholoic20 to u/myholoic20 [link] [comments]


Starten på dagen Ismete efter gädda våren 2012 LURA ÖGONEN OCH HALLUCINERA I 5 MINUTER - YouTube Lasse Stefanz 2016 Vid en liten fiskehamn - YouTube Eenzaam - YouTube Cesaria Evora 'Eternelle' #100trappsteg varje dag, resten av livet

Orkanen Laura närmar sig USA:s sydkust: ”Extremt farlig ...

 1. Starten på dagen
 2. Ismete efter gädda våren 2012
 3. LURA ÖGONEN OCH HALLUCINERA I 5 MINUTER - YouTube
 4. Lasse Stefanz 2016 Vid en liten fiskehamn - YouTube
 5. Eenzaam - YouTube
 6. Cesaria Evora 'Eternelle'
 7. #100trappsteg varje dag, resten av livet

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 😏 STALKA GÄRNA MIG PÅ SOCIALA MEDIER 😏 länk till han: https://www.youtube.com/watch?v=hKhvo0hHGv8 ♥NYTT! POSTBOX♥ Nu kan man äntligen skicka post till ... Merci Cesaria. Muito Obrigado. Vous serez toujours parmi nous. Dernier concert Paris 2011' Le Grand Rex' Avec LURA: MODA BÖ. Pour plus de videos merci de nou... Team BigPig (Frank och Jonas) sista ismetepass efter gädda våren 2012. (21.3.2012) Lyckades inte lura suggan till hugg idag, men hade ändå helt hyfsat med händelser. Bland annat ett ... Du är värdefull - ta trappan! Vi uppmanar alla att gå minst #100trappsteg varje dag, resten av livet, för att få bättre kondition, bli starkare och må bättre Följ gärna oss på instagram Det er ikke alltid like greit å komme seg opp av senga og i gang om morgningen. Gjøres det til en oppdatering av samspillet mellom balanse og god bruk av oppmerksomheten, går det mye lettere ...